40510731_2163516567252599_2838128833171816448_n

ПОСЕЩЕНИЕ НА ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ „АКВАРИУМ“, МОРСКА ГРАДИНА.

На 31.08.2018г. деца, родители, доброволци и екипа участващи по проект “Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, посетиха „Аквариум“, намиращ се в Морска градина, гр. Варна. Целта на посещението беше запознаване с редки морски и речни видове. Децата осъществиха успешно социално включване, чрез посещението си в Аквариума. По-голямата част Прочети още…


Loga

Отпечатване на покани

Проект BG05M9OP001-2.005-0062 „Функциониране на иновативен интегриран  обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“ Асоциация „Да съхраним жената ”,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Период на проекта от 01.06.2018г. до 31.05.2019г. Стойност на проекта е 123 360,00лв.  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Прочети още…


Loga

Обява за зала за Бизнес форум

Проект BG05M9OP001-2.005-0062 „Функциониране на иновативен интегриран  обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“ Асоциация „Да съхраним жената ”,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Период на проекта от 01.06.2018г. до 31.05.2019г. Стойност на проекта е 123 360,00лв.  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Прочети още…


IMG_3401

Изработване на картини от мидички и морски материали

На 28.08.2018г. в „Междупоколенческия център“ на Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе Междупоколенческа творческа работилница, по Проект „Междупоколенчески творчески ателиета, Варна 2018”, финансиран от Община Варна, Фонд „Култура“, Дирекция „Култура и духовно развитие“. Междупоколенческата творческа работилница се проведе под менторството на инж. Мария Николова, на тема: Изработване на картини от мидички и Прочети още…


Обработка на снимки с Photoshop

На 28.08.2018г. в Междупоколенческия център, към Асоциация „Да съхраним жената“, Варна, се проведе уъркшоп с модератор Росица Иванова на тема: „Обработка на снимки с Photoshop“, по проект „Дигитално общество на младите варненски иноватори“, финансиран от Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“, 2018. Чрез обработващите програмни продукти можем да изрязваме, комбинираме и създаваме невероятни изображения. Прочети още…


IMG_3310

Бизнескомуникацията-ключ към успеха

На 23.08.2018г. в Междупоколенческия център, към Асоциация „Да съхраним жената“, Варна, се проведе уъркшоп с модератор Д-р Йорданка Ненчева на тема: „Бизнескомуникацията-ключ към успеха“. Д-р Йорданка Ненчева е родена в гр. Провадия. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност математика и физика. Защитава докторантура и е Доктор по философия. Работи като хонорован преподавател във ВУЗ, Прочети още…


IMG_2117

Консултация на родители със специалист психолог-Яна Пачолова

На 22.08.2018г. се проведе консултация на родители със специалист психолог-Яна Пачолова, по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“ , на тема:Подкрепа на детето с РАС в семейството. Родителите споделиха своите трудности, тревоги и предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно. Психологът Яна Пачолова представи практически методи, които родителите Прочети още…


IMG_3010

ПОЕТИЧЕН СПЕКТАКЪЛ „СОЛЕНИ ВРЕМЕНА“

В Арт-Галерия „Актив“, Д-р Йорданка Ненчева, председател на Асоциация „Да съхраним жената“, представи първата си самостоятелна стихосбирка „Солени времена“. Д-р Йорданка Ненчева е родена в гр. Провадия. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност математика и физика. Защитава докторантура и е Доктор по философия. Работи като хонорован преподавател във ВУЗ, ръководител на отдел „Демографска и Прочети още…


IMG_3423

Арт дейности

На 21.08.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведедоха арт дейности към Проект „Междупоколенчески творчески ателиета“, Варна 2018”, финансиран от Община Варна, Фонд „Култура“, Дирекция „Култура и духовно развитие“ от художник-график Росица Иванова и доброволци. Рисуването за мнозина е изключително приятна активност, която не изисква и да разполагаме със Прочети още…