МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ КАТО ЧУЖД ЕЗИК
ЧРЕЗ E-TOOLS “ – LEAFLET

        В периода 28.05 – 01.06.2022г. екип на Асоциация „Да съхраним жената“ участва в  Европейска транснационална среща за обучение в Сарагоса, Испания по проекта за използване на дигиталните инструменти в обучението по английски език. В срещата взеха участие всички партньори от европейските държави Полша, Естония, Испания, Италия и България. Обучението бе насочено към представяне на Continue reading


ТЕРМАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПА И ПРЕОТКРИВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕРМАЛНИ ГРАДОВЕ

В продължение на две години социален европейски консорциум от шест организации работи по програма „Еразъм +“ по проблемите на термалното културно наследство в Европейския съюз. В Сарагоса, Испания се проведе TPM /транснационална проектна среща/ по проект „Термално наследство: европейски път“, TERME. Организацията домакин на международната среща е „FASE”, Обучителен център за квалификация и преквалификация на Continue reading


Международно обучение на ментор-обучители за кариерно наставничество по проект “Enter”

Екипа на Асоциация „Да съхраним жената“ участва в тридневно обучение в Англия в сътрудничество с шест европейски държави – Англия, Кипър, Франция, Литва, Исландия, Словения за споделяне на работещи практики за наставнически модел с маргинализирани групи.Срещата беше насочена към обучение на ментори за връщане на маргинализирани лица в конкурентно способна среда на пазара на труда.Основните Continue reading


„Педагогически мениджмънт и управление на времето“

На 18.03. 2022 успешно се проведе обучение на млади педагози, организирано от Асоциация „Образование, иновации, развитие“ съвместно със специалисти по проект “Enter” на тема „Педагогически мениджмънт и управление на времето“ с лектори Проф. Юлия Узунова д.и.н. и Йорданка Ненчева д.ф.н. Гражданското общество трябва да подкрепя младите учители за повишаване на техните знания и умения. Обучението Continue reading


Eкспертна среща за изготвяне на термална карта на България

На 11.03.2022г. се състоя дискусионна среща с експерти от заинтересовани институции по проект TERME „Термално наследство- европейски път“.Присъстваха представители на Варненската Община, на Варненска туристическа камара, на Колеж по туризъм към Варненски Икономически Университет.Обсъдени бяха проблемите за по-ефективно използване на термалните води в България и в район Варна.Очертана бе необходимостта от обучение на човешките ресурси Continue reading


Обучение на пълнолетни за подобряване на дигиталните компетенции на учителите по английски по проект „Изучаване на Английски като чужд език чрез e-tools “ – LEaFLET

На 11.03 2022г. се проведе среща с фокус група, която постави акцент върху неформалното обучение на пълнолетните хора по английски език. В международния консорциум са включени Фондация CREATOR от Полша, LUETEC – Италия, EURIKA – Испания, FASE – Испания и  Асоциация „Да съхраним жената“ –  Варна, България. Основната цел на проекта е да се подобрят Continue reading


Международна среща на проект ТЕРМЕ 25-26.08.2021

На 25 и 26 август в Неапол, Италия се състоя транснационална среща на проект ТЕРМЕ в който български партньор е Асоциация „Да съхраним жената“. В срещата взеха участие представители на всички партньори по проекта : от Италия, Полша, Испания, и Турция. Срещата бе посветена на мониторинга и оценката на извършените дейности (анализ на силните и Continue reading


Транснационална среща на проект LEaFLET в Неапол, Италия.

На 27 и 28 август 2021 се състоя международна среща по проект LEaFLET в Неапол, Италия. Присъстваха представители на всички партньори: от Италия, Полша, Испания, Естония и България. На срещата бяха обсъдени изпълнените вече задачи, както и предстоящите дейности. Групата посети офиса на Италианския партньор LUETEC и се запозна с практически изпълнен видео урок по Continue reading


Международен форум във Варна по функционалната неграмотност

В периода 26 юли -1 август 2021г. се проведе 3 LTTA, международна среща по проект „Да се изправим срещу функционалната неграмотност“ /KAFFI/. Проектът е финансиран от европейската програма „Еразъм+“. По време на срещата беше споделен опит и се осъществи обмяна на положителни и иновативни европейски практики в образованието и социалната сфера за пълнолетни лица от Continue reading